Frutigenmatch 10m

2021-12-03BKAMV_Frutigenmatch_10m.pdf 76 KB

Eröffnungsmatch 10m

2021-11-13BKAMV_Eröffnungsmatch_10m.pdf 77 KB

Abendmatch 30m

2021-08-07_AbeMatch BKAMV_2021.pdf 18 KB

Berner Matchmeisterschaft 2021 30m

2021-07-24_Berner Matchmeiterschaft BKAMV_2021.pdf 18 KB

Eröffnungsmatch 30m

2021-05-31_Eröffnungsmatch BKAMV_2021.pdf 22 KB

Swiss Trophy 2021

2021-05-19_ST_BKAMV.pdf 90 KB
2021-06-05_ST30_BKAMV.pdf 475 KB

Jahresmeisterschaft 2021 30m

2021-09-19_BKAMV_Jahresmeisterschaft_2021.pdf 36 KB

Schlussmatch 2021 30m

2021-09-19_Schlussmatch BKAMV_2021.pdf 16 KB

Trainingsmatch 10 und 30m

2021-07-10_Trainingsmatch 2 BKAMV_2021.pdf 25 KB

Jahresmeisterschaft 2019/2020 10m

BKAMV_Jahresmeisterschaft_10m_2019-2020-Rangliste neu.pdf 68 KB

Schlussmatch 13.03.2020 10m

2020-03-13_Schlussmatch.pdf 50 KB

Burgdorfermatch 2020 10m

2020-01-11_Burgdorfermatch.pdf 55 KB

Schwarzenburgermatch 10m

2019-11-30_Schwarzenburgermatch 10m.pdf 76 KB